CURSURI 2003-2014

 

       Interfete, Memorii si Periferice 

Cursul de  Interfete, Memorii si Periferice se preda anului 4 Electronica Aplicata si 4 Calculatoare si a prezentat mereu un interes deosebit, mai ales pentru studentii care au urmarit obtinerea unor cunostinte practice. Cursul incepe cu prezentarea unor principii necesare la intelegerea transferului de date, apoi prezinta cele doua tipuri de interfete, cea paralela si cea seriala. Pentru a putea oferi studentilor cunostintele practice necesare in societatea actuala, cursul contine si comparatii si justificari de ordin economic si arata importanta acestora in sustinerea produselor. In a doua etapa interfetele seriale si paralele sunt studiate pe exemple, cu o abordare hard si soft, construind programe in limbaj de asamblare pentru comanda acestor interfete. A doua parte a cursului prezinta o selectie de echipamente periferice, dintre care cele mai importante sunt unitatile magnetice (hard discul), cele optice (CD, DVD), cardurile de memorie (SD), controllerele video etc. Cea mai importanta parte a cursului prezinta moduri de conectare a diferitelor echipamente electronice in scopul transferului de date. Sunt prezentate interfetele de microcontroller, interfata USB, interfata pentru retea Ethernet si se ofera exemple de interfatari.Un scop important a partii practice a acestui curs este ca studentii sa se obisnuiasca sa lucreze si sa gindeasca la nivel de bit si sa lucreze la nivelul masinii.

       Interfete, protocoale si semnalizari

Cursul de Interfatare, Semnalizari si protocoale se preda la anul 4 Telecomunicatii si este focalizat pe transferurile de date la nivel de circuite. Cursul ofera studentilor informatiile stiintifice alaturi de aspecte financiare pentru ca absolventii sa fie adaptati vietii reale. Disciplina propune o introducere Ón protocoale structurată pe clasificarea Ón protocoale hardware şi protocoale prin mesaje. Se studiază protocoale hardware la interfeţe simple cum este cea serială şi paralelă, cu exemple practice de circuite. Un exemplu de transfer serial este studiat mai profund (RS232). Protocoalele prin mesaje sunt exemplificate prin interfaţa de reţea Ethernet şi interfaţa cu magistrala USB.Principii si module de transfer wireless incheie acest curs. Se prezinta transmisia GPRS, Bluetooth, RFID cu exemple de implementare.

     Compatibilitate Electromagnetica

Această disciplină are sarcina de a clarifica problemele legate de funcţionarea  Ón acelaşi mediu  a sistemelor electronice.. Se discută despre sursele de perturbare, căile de pătrundere a perturbaţiilor, metode antiperturbative, norme legale etc. Elemente importante care sunt urmărite sunt analiza perturbaţiilor, proiectarea antiperturbativă şi măsurarea proprietăţilor antiperturbative.

 

BACK TO HOME PAGE